> Beef weight calculator

Svara noteikšanas kalkulators domāts gaļas liellopu dzīvmasas noteikšanai. Pēc izmēriem var aptuveni noteikt dzīvnieka dzīvmasu.

Precīzi jāzina punkti uz ķermeņa, pēc kuriem jāvadās mērot, un jārūpējas, lai dzīvnieks mērīšanas laikā būtu pareizi nostādīts.

Svara noteikšanai tiek izmantoti divi izmēri (centimetros):

(+371) 67 027 240
AGRICULTURAL DATA CENTRE © 2003–2022
All rights are protected