> Mobile application “e-LDC”

Uzmanību!
Klientu mobilā lietotne e-LDC

Lauksaimniecības datu centrs ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo lietotni “e-LDC”, lai notikumus ar lauksaimniecības dzīvniekiem būtu viegli paziņot arī Jūsu tālrunī. Mobilā lietotne darbojas arī interneta bezsaistes režīmā, t.i., ievadītie notikumi tiks uzkrāti viedierīcē un pēc savienojuma ar internetu Jums tie būs tikai jānosūta datu bāzei.

Lietotni var izmantot visi lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki – esošie LDC klienti tajā var ievadīt notikumus un pasūtīt identifikācijas līdzekļus (krotālijas), bet jaunie lietotāji var reģistrēt sev ganāmpulku. Iespējams reģistrēt arī jaunu novietni.

Mobilā lietotne ir pieejama bez maksas:

e-LDC nodrošina lauksaimniecības dzīvnieku notikumu ērtu ziņošanu režīmā 24/7; tā ir kā papildinājums LDC Elektronisko ziņojumu ievades sistēmai (EZIS).

Turpmāk LDC mobilā lietotne e-LDC tiks papildināta ar citām funkcionalitātēm, piemēram, lietotnē būs pieejama arī lauksaimniecības dzīvnieku kustības ziņošana.1.1.Izmantojot jau esošo lietotājvārdu un paroli
1.2.Izmantojot Vienoto pieteikšanos
2.1.1.Ganāmpulka reģistrācija
2.1.2.Informācija par īpašnieku
2.1.3.Informācija par pieteikumu un apmaksu
2.2.1.Novietnes reģistrācija
2.2.2.Informācija par turētāju
2.2.3.Informācija par pieteikumu un apmaksu
3.Pamata izvēlne. Sākums

Iespējams pāriet uz Galveno izvēlni un apskatīt informāciju par:

 • Ganāmpulku
 • Novietnēm, kurās atrodas ganāmpulka dzīvnieki
 • Novietnēm, kurām esat turētājs
 • Saņemtajiem rēķiniem un to statusu
 • Lietotnes iestatījumiem
 • Lietotnes versiju
Izrakstīties no lietotnes
4.Galvenā izvēlne

Šeit iespējams izvēlēties, kādas darbības veikt:

 • Reģistrēt notikumus individuāli apzīmējamo sugu dzīvniekiem
 • Iesniegt ziņojumus par grupveida sugu dzīvniekiem
 • Pasūtīt krotālijas
 • Reģistrēt jaunu novietni

Apskatīt:

 • Neiesniegtos dokumentus (melnrakstus), gan tos, kas sagatavoti  bezsaistes (offline) režīmā, gan tiešsaistes (online) režīmā, bet nav iesniegti
 • Tiešsaistes (online) režīmā iespējams apskatīt Iesniegtos dokumentus un ganāmpulka Pārbaužu rezultātus.
5.1.Neiesniegto dokumentu saraksts
Jebkuru no melnrakstiem var atvērt, pārbaudīt un iesniegt.
! Melnraksti tiek saglabāti tikai uz tās ierīces, kurā tika izveidoti.
5.2.Neiesniegta dokumenta apskate
Jebkuru no melnrakstiem var atvērt, pārbaudīt un iesniegt.
! Melnraksti tiek saglabāti tikai uz tās ierīces, kurā tika izveidoti.
6.1.Iesniegto dokumentu saraksts
Iespējams apskatīt lietotnē iesniegto dokumentu sarakstu un to saturu.
6.2.Iesniegta dokumenta apskate
7.Reģistrēt notikumu (liellopi, aitas, kazas, zirgi)
Iespējams paziņot notikumus individuāli apzīmējamo sugu dzīvniekiem.
Izņēmums ir zirgu apzīmēšanas reģistrācija, tā tiek veikta tikai LDC uz vietas.
8.1.1.Atnešanās ziņojums
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
Šeit var dzēst pēnācēja datus vai pievienot nākamo, ja tāds ir. Iesniegt ziņojumu.
8.1.5.Ziņojuma iesniegšana
Šeit var dzēst pēnācēja datus vai pievienot nākamo, ja tāds ir. Iesniegt ziņojumu.
8.1.6.Piemērs, ja ziņojumā ir neatbilstības
8.2.1.Apzīmēšanas ziņojums
Māte tiek atlasīta no to dzīvnieku saraksta, kuriem ir paziņota atnešanās un ir neapzīmēti dzīvi pēcnācēji
8.2.2.Krotālijas numura izvēle
Kad tiek izvēlēts apzīmējamais pēcnācējs, iespējams izvēlēties no saraksta vajadzīgo krotālijas numuru.
8.2.3.Dati par apzīmējamo dzīvnieku
Un norādīt dzīvnieka vārdu un apmatojuma krāsu, iesniegt ziņojumu.
9.Lecināšanas ziņojums
! Iespējams paziņot tikai dabīgo lecināšanu. Mākslīgās apsēklošanas ziņojumi jāsniedz līdzšinējā kārtībā LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā «Apsēklošana».
10.Kastrēšanas/sterilizēšanas ziņojums
11.1.Apzīmētu dzīvnieku izslēgšana
Apzīmētu dzīvnieku izslēgšana
11.2.Neapzīmētu dzīvnieku izslēgšana
Neapzīmētu dzīvnieku izslēgšana
11.2.1.Iespējams izvēlēties māti, kuras neapzīmētais pēcnācējs jāizslēdz
Iespējams izvēlēties māti, kuras neapzīmētais pēcnācējs jāizslēdz.
12.Ziņojuma izvēle
13.Pārskats par bišu saimēm ganāmpulka novietnē
14.Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē (citas sugas).
ATCERIES: Pārskatā par stāvokli ganāmpulka novietnē pirms iesniegšanas jāpievieno visi citu sugu dzīvnieki.
14.1. Dzīvnieku grupas izvēle
14.2.Dzīvnieku sugas izvēle
15.Cūku ikmēneša kustības kopsavilkums
16. Cūku pašpatēriņa kopsavilkums
17.1.Apzīmēšanas līdzekļu (krotāliju) izvēle
17.2.Krotāliju veids un skaits
17.3.Krotāliju piegādes veidi(+371) 67 027 240
AGRICULTURAL DATA CENTRE © 2003–2022
All rights are protected