> Missing/found pet animal

Mans dzīvnieks

Mājdzīvnieku pazušanu var paziņot tikai mikročipētam un LDC reģistrētam dzīvniekam.

Pārbaudīt, vai mājdzīvnieks ir reģistrēts:

Mājdzīvnieks ir mikročipēts un reģistrēts

Mājdzīvnieks ir mikročipēts, bet nav reģistrēts
  • Jāveic mājdzīvnieka pirmreizējā reģistrācija. Reģistrāciju veic tikai praktizējošs veterinārārsts.
  • Paziņo notikumu – pazudis. Mājdzīvnieka īpašnieks, ja mājdzīvnieks ir reģistrēts,   notikumu var paziņot, izmantojot portāla www.latvija.lv

e-pakalpojumu Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija.
Reģistrācija ir maksas pakalpojums saskaņā ar LDC cenrādi. Tikai pēc apmaksas saņemšanas LDC kontā varēs paziņot notikumu – pazudis.


Mājdzīvnieks nav mikročipēts, nav reģistrēts
  • Mājdzīvnieka mikročipēšanu un pirmreizējo reģistrāciju veic tikai praktizējošs veterinārārsts.
  • Paziņo notikumu – pazudis.
Reģistrācija ir maksas pakalpojums saskaņā ar LDC cenrādi. Tikai pēc apmaksas saņemšanas LDC kontā varēs paziņot notikumu – pazudis.

Ja mājdzīvnieks tiek atrasts, īpašniekam obligāti ir jāpaziņo notikums atgūts. Skatīt sadaļu

Mājdzīvnieku atrašanu var paziņot tikai mikročipētam un LDC reģistrētam dzīvniekam.

Pārbaudīt, vai mājdzīvnieks ir reģistrēts:


Mājdzīvnieka atgūšanu īpašnieks var paziņot:

Pazaudētie/atrastie dzīvnieki
Stāvoklis uz
*Lai atlasītu visu sarakstu ierakstiet kodu

Pašvaldība:

Statuss:

Suga:

Notikuma datums:   -  

Mikročipa nr.:

 

 (+371) 67 027 240
AGRICULTURAL DATA CENTRE © 2003–2024
All rights are protected