> Statistics of slaughtered animalsKauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2022.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 4918 36219 1872 28 1732
Februāris 4778 35853 1152 11 1657
Marts 6536 39105 1333 11 1893
Aprīlis 5421 34670 1388 8 1745
Maijs 5350 39453 1940 16 1914
Jūnijs 4613 37026 2078 13 1754
Jūlijs 5238 37048 2560 2 1751
Augusts 5290 37108 2978 13 1912
Septembris 5628 36480 2722 122 1816
Oktobris 5570 36815 2817 24 1795
Novembris 5624 34819 2934 79 1871
DecembrisKautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2022.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2022.gadā (Euro/t)
Avots: www.csb.gov.lv
 


Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2021.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 5076 31651 1606 11 1733
Februāris 4552 34260 1249 25 1664
Marts 5953  38285  1240  13  1818 
Aprīlis 5966  34626  1560  31  1795 
Maijs 5746  34494  1575  41  1748 
Jūnijs 5134  32674  1816  1692 
Jūlijs 6150  35333  2473  94  1725 
Augusts 6006  33643  2981  94  1769 
Septembris 6525  33996  2612  52  1841 
Oktobris 6406  30649  2859  59  1833 
Novembris 6199  40938  3030  72  1792 
Decembris 5170  34949  2530  16  1849 Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2021.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2021.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv
 Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2020.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 6130 36911 2693 33 1797
Februāris 5180 35004 1933 17 1556
Marts 5787 38929 1677 15 1790
Aprīlis 5492 32284 1643 28 1690
Maijs 5501 33617 2357 7 1711
Jūnijs 4559 32629 2944 22 1718
Jūlijs 6420 36166 3890 28 1772
Augusts 5420 32420 3760 54 1698
Septembris 5808 36714 3532 101 1811
Oktobris 6367 35592 3216 139 1769
Novembris 5523 33843 2683 97 1747
DecembrisKautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2020.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2020.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv