> Novietņu infrastruktūras un kūtsmēslu krātuvju reģistra statistika

Kūtsmēslu apsaimniekošana

Kūtsmēslu uzglabāšana

Novietņu skaits, kas sniedza datus: 18470 Liellopu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Mājputnu novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits Jauktā tipa novietņu skaits Kopā
Pakaišu kūtsmēslu uzglabāšana kaudzēs 5678 279 608 351 90 127 5139 12272
Kūtsmēslu uzglabāšana komposta kaudzēs 832 42 342 135 29 21 995 2396
Betonētā krātuvē/ laukumā ar vircas tvertni un pārsegu 291 28 27 9 3 2 319 679
Betonētā krātuvē/ laukumā ar vircas tvertni un bez pārsega 624 25 20 14 1 10 426 1120
Betonētā krātuvē laukumā ar pārsegu bez vircas tvertnes 54 4 8 3 1 2 44 116
Betonētā krātuvē/ laukumā bez vircas tvertnes un bez pārsega 401 16 24 8 1 17 211 678
Speciāli ierīkotā laukumā ar šķidrumu necaurlaidīgu vai absorbējošu pamatni 638 33 33 25 13 8 584 1334
Kūtsmēslu uzglabāšana dziļo pakaišu sistēmās 979 6 302 393 54 8 987 2729
Kūtsmēslu uzglabāšana krātuvēs zem dzīvnieku novietnēm 271 43 10 11 0 1 301 637
Lagūnas tipa krātuve 293 17 4 4 0 0 122 440
Cilindriskas formas krātuve 251 34 9 6 3 0 210 513
Cita veida kūtsmēslu krātuves 207 11 4 1 0 0 176 399
Biogāzes ražotne ar starpkrātuvi kūtsmēsliem 17 7 0 0 0 0 2 26
Biogāzes ražotne ar digestāta krātuvi 15 7 0 0 0 0 2 24


Kūtsmēslu daudzums un kopējā mēslotā LIZ platība

 
Valstī kopā gadā
Pakaišu kūtsmēslu saražotais daudzums gadā (t) 3761808.52
Šķidrmēslu saražotais daudzums gadā (m3) 2343577.83
Vircas saražotais daudzums gadā (m3) 803680.83
Kūtsmēslu daudzums, ko pārstrādā biogāzē uz vietas novietnē gadā (t) 533167.5
Digestāta saražotais daudzums gadā (t) 598888.85
Citu izmantoto bioloģisko mēslošanas līdzekļu (salmi, komposts, zaļmēslojums, u.c.) daudzums novietnē gadā (t) 1000064162
Kopējā mēslotā LIZ platība (ha) 486723.45
LIZ platība, kas mēslota ar kūtsmēsliem (ha) 215300.62
LIZ platība, kas mēslota ar minerālmēsliem (ha) 248351.26


Kūtsmēslu izmantošana

 
Novietņu skaits, kas sniedza datus: 18470 Liellopu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Mājputnu novietņu skaits Aitu/Kazu/Zirgu novietņu skaits Jauktā tipa novietņu skaits
No saimniecības izvestie kūtsmēsli:
virca un šķidrmēsli 50 21 8 3 31
pakaišu kūtsmēsli 354 18 40 70 271
digestāts 26 5 5 7 16
Saimniecībā ievestie kūtsmēsli:
virca un šķidrmēsli 6 3 2 1 3
pakaišu kūtsmēsli 13 1 8 2 12
digestāts 11 1 3 2 3


Kūtsmēslu izkliedes metodes

 
Novietņu skaits, kas sniedza datus: 18470 Liellopu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Mājputnu novietņu skaits Aitu/Kazu/Zirgu novietņu skaits Jauktā tipa novietņu skaits
Vienlaidus izkliede (abi kūtsmēslu veidi):
   bez iestrādāšanas 971 13 91 134 658
   iestrādāšana 4 stundu laikā pēc izkliedēšanas 3890 209 499 360 3390
   iestrādāšana vēlāk nekā 4 stundu laikā pēc izkliedēšanas 3803 144 259 326 3109
Lentveida izkliede (šķidrmēsli) nokarenās šļūtenes 145 13 2 3 121
Lentveida izkliede (šķidrmēsli) nokarenās šļūtenes ar atsvariem 21 1 0 2 14
Tiešā iestrāde (šķidrmēsli) seklā/ vaļējā vadziņa 37 0 3 2 24
Tiešā iestrāde (šķidrmēsli) dziļā/ slēgtā vadziņa 41 2 7 4 35

Dzīvnieku turēšanas sistēmas un ēdināšana

Liellopu novietnes

 
Novietņu skaits, kas sniedza datus: 18470 Slaucamo govju novietņu skaits Ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits
Piesietā turēšana:
   tikai ar šķidrmēslu ieguvi 379 213 138
   ar pakaišu kūtsmēslu ieguvi 9568 6039 2953
Nepiesietā turēšana vai turēšana individuālos aplokos:
   tikai ar šķidrmēslu ieguvi 234 133 92
   ar pakaišu kūtsmēslu ieguvi 497 1513 1224
Cita veida turēšana:
   tikai ar šķidrmēslu ieguvi 24 14 16
   ar pakaišu kūtsmēslu ieguvi 128 180 155
Turēšana tikai ārā 333 786 1611
Daļēja turēšana ārā (ganīšana) 9414 7564 5483
Turēšana novietnēs ar piekļuvi āra aplokiem 424 732 1692
Teļu sprosti/ būdas nepiesietai turēšanai ārā 348
Teļu sprosti/ būdas nepiesietai turēšanai iekšā novietnē 3032


Cūku novietnes

Novietņu skaits, kas sniedza datus: Kopējais novietņu skaits No tām novietņu skaits
3633 sivēnmātes pārējās cūkas
Novietnes ar redeļu grīdu 129 28 101
Novietnes ar betona-redeļu grīdu 192 50 142
Novietnes ar vienlaidus grīdu 3743 852 2891
Salmu vai cita veida pakaišu dziļā kūts 320 84 236
Cita veida turēšana 191 53 138
Turēšana āra apstākļos 71 11 60
Turēšana novietnēs ar piekļuvi āra aplokiem 80 24 56


Mājputnu novietnes

Novietņu skaits, kas sniedza datus: Kopējais novietņu skaits No tām novietņu skaits
6022 dējējvistas pārējie putni
Dziļo pakaišu novietnes 5957 4717 1240
Putnu mājas (bez pakaišiem) 930 686 244
Daudznodalījumu būri:
   ar mēslu transportieru lentu 30 21 9
   ar dziļām zemgrīdas mēslu krātuvēm 45 28 17
Turēšana āra apstākļos 203 122 81
Cita veida turēšana 245 192 53


Aitu/kazu/zirgu novietnes

Novietņu skaits, kas sniedza datus: Kopējais novietņu skaits No tām novietņu skaits
4049 aitas kazas zirgi
Dziļo pakaišu novietnes 2095 1444 422 229
Vienlaidus cietā grīda 1985 844 503 638
Pilnīga redeļu/režģu grīda 5 5 0 0
Daļēja redeļu/režģu grīda 32 23 9 0
Cita veida turēšana 272 0 0 272


Grīdas segums liellopu novietnēs

Novietņu skaits, kas sniedza datus: 18470 Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits
Vienlaidus cietā grīda 9450 4050
Dziļo pakaišu novietnes 1078 1685
Daļēja redeļu grīda 169 81
Cits 281


Guļvietas slaucamajām govīm, ataudzējamiem liellopiem un teļiem

Novietņu skaits, kas sniedza datus: 18470 Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits
Koka grīdas novietnēs 6854
Paklāji novietnēs 1222
Matrači novietnēs 161
Cits guļvietu veids 1437


Izmantojamie pakaiši

Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits Mājputnu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus Liellopu novietņu skaits: 18470 6025 3633 2136 878 1035
Kūdra 235 110 45 10 7 31
Salmi 8822 4864 3943 2821 1536 576 627
Smiltis 125 85 666 14 34 16 29
Zāģu skaidas 912 433 367 107 73 271
Bez pakaišiem 165 175 238 64 45 11 37
Cits 3510 1349 1693 328 612 290 162


Gaisa attīrīšanas iekārtas

Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits Mājputnu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus Liellopu novietņu skaits: 18470 6025 3633 2136 878 1035
Novietnes ar dabīgo ventilāciju 11219 5675 5401 3124 1963 794 863
Novietnes ar gaisa kondicionieri/ ventilatoru 219 71 73 55 12 4 7
Novietnes ar biofiltriem 0 1 1 0 0 0
Novietnes ar bioskruberi 0 1 0 1 0 0
Novietnes ar sauso filtru 10 6 3 0 1 0
Novietnes ar divpakāpju vai trīspakāpju gaisa attīrīšanas sistēmu 1 1 1 2 0 0
Cits 29 27 38 7 4 4 8


Slaukšana un dzīvnieku izvietojums slaukšanas zālē

Slaucamo govju novietņu skaits Kazu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus 18470 878
Slaukšanas reizes:
   5 slaukšanas reizes 3 0
   4 slaukšanas reizes 3 0
   3 slaukšanas reizes 425 3
   2 slaukšanas reizes 9498 392
   1 slaukšanas reize 111 155
Slaukšana ar rokām spainī 4717 532
Slaukšana kannās 4510 39
Slaukšana piena vadā 1077 3
Slaukšanai izmanto slaukšanas robotu 80 1
Slaukšanas zālē dzīvnieki izvietoti paralēli 1114 67
Slaukšanas zālē dzīvnieki izvietoti tandēmā 42 5
Slaukšanas zālē dzīvnieki izvietoti skujiņā 160 1
Slaukšanas zālē dzīvnieki izvietoti karuselī 26 1
Cits dzīvnieku izvietojuma veids 408 74


Dzīvnieku barošana

Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus Liellopu novietņu skaits: 18470 3633 2136 878 1035
Barošana ar sienu 11417 6394 2026 810 963
Barošana ar skābsienu 5152 3695 627 124 240
Barošana ar skābbarību 2298 1515 134 32
Barošana ar salmiem 1813 1600 289 121 134
Barošana ar ganību zāli 8943 5071 1598 636 729
Barošana ar sakņaugiem 6380 2493 415
Barošana ar spēkbarību, koncentrētu barību 8809 3524 764 1100 504 548
Slapjā ēdināšana 2764
Pēcnācēju barošana ar jaunpienu 7550 3196 731 456
Pēcnācēju barošana ar mātes pienu 8669 4273 518 1398 512 262
Pēcnācēju barošana ar piena pulveri 1007 551 79 132 20 10


Rupjās lopbarības uzglabāšanas veids

Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus Liellopu novietņu skaits: 18470 2136 878 1035
Rupjās lopbarības uzglabāšana ruļļos 10491 6143 1800 655 890
Rupjās lopbarības uzglabāšana tranšejās 338 141 8 1 6
Rupjās lopbarības uzglabāšana ķīpās 847 400 194 86 92
Rupjās lopbarības uzglabāšana stirpās uz lauka 534 300 96 57 48
Rupjās lopbarības uzglabāšana šķūnī vaļējā veidā 1894 685 394 221 162
Cits rupjās lopbarības uzglabāšanas veids 663 285 56 22 26


Barības izdalīšanas veids

Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus Liellopu novietņu skaits: 18470 2136 878 1035
Barības izdalīšana ar rokām 10968 5646 1994 802 923
Barības izdalīšana ar mobilo rupjās lopbarības izdalītāju 663 804 49 3 24
Lopbarības izdales automāti/roboti spēkbarības/koncentrētās barības izdalei 27 10 3 0
Lopbarības izdales automāti/roboti pilnīgi samaisītas barības (rupjā lopbarība sajaukta ar koncentrēto) izdalei 42 16 2 0
Cits barības izdalīšanas veids 20


Barības izdalīšanas veids mājputniem

Novietņu skaits, kas sniedza datus: 6025 Mājputnu novietņu skaits
Barības izdalīšana ar rokām 5496
Speciāli barības automāti 49
Barības transportieris 22
Barības izdales roboti 1
Cits barības izdalīšanas veids 21


Barības izdalīšanas veids cūkām

Novietņu skaits, kas sniedza datus: 3633 Cūku novietņu skaits
Barības izdalīšana ar rokām 3138
Sausās barības izdalītājs 35
Šķidrās barības izdalītājs 21
Speciāli barības automāti 35
Barības transportieris 27
Cits barības izdalīšanas veids 7


Lopbarības veids liellopiem

Novietņu skaits, kas sniedza datus: 18470 Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits
Graudi audzēti saimniecībā 5803 3124
Iepirktie graudi 4481 1793
Kukurūza audzēta saimniecībā 358 165
Proteīnaugi audzēti saimniecībā 1672 994
Sakņaugi audzēti saimniecībā 5832 2355
Iepirkta kombinētā spēkbarība/koncentrētā barība 6172 2423


Lopbarības veids

Mājputnu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus 6025 3633 2136 878 1035
Graudi audzēti saimniecībā 2944 2190 712 191 278
Iepirktie graudi 2883 1013 900 438 426
Iepirkta kombinētā spēkbarība/koncentrētā barība 3133 1141 740 387 351


Novietņu celšana un rekonstrukcija

Slaucamo govju, ataudzējamo liellopu un teļu novietņu skaits Pārējo (gaļas) liellopu novietņu skaits Mājputnu novietņu skaits Cūku novietņu skaits Aitu novietņu skaits Kazu novietņu skaits Zirgu novietņu skaits
Novietņu skaits, kas sniedza datus 10964 6648 5255 3285 1827 754 840
Novietņu skaits, kas celtas 2015.gadā un vēlāk 250 385 265 49 215 70 84
Novietņu skaits, kas celtas no 2010.gada līdz 2015.gadam 300 312 176 74 125 37 53
Novietņu skaits, kas celtas no 2005.gada līdz 2010.gadam 333 240 175 142 54 26 54
Novietņu skaits, kas celtas no 2000.gada līdz 2005.gadam 395 234 220 140 69 32 39
Novietņu skaits, kas celtas no 1990.gada līdz 2000.gadam 1663 956 896 599 260 97 111
Novietņu skaits, kas celtas no 1980.gada līdz 1990.gadam 1618 873 728 600 171 71 80
Novietņu skaits, kas celtas no 1955.gada līdz 1980.gadam 2886 1634 1066 781 331 143 157
Novietņu skaits, kas celtas no 1930.gada līdz 1955.gadam 2266 1262 1015 577 371 162 169
Novietņu skaits, kas celtas no 1900.gada līdz 1930.gadam 993 596 571 256 179 90 69
Novietņu skaits, kas celtas līdz 1900.gadam 260 156 143 67 52 26 24
Novietņu skaits, kas sniedza datus par rekonstrukciju: 5031 2671 2031 1310 713 293 318
Novietņu skaits, kas rekonstruētas 2015.gadā un vēlāk 748 530 398 197 198 68 84
Novietņu skaits, kas rekonstruētas no 2010.gada līdz 2015.gadam 715 420 269 157 112 51 51
Novietņu skaits, kas rekonstruētas no 2005.gada līdz 2010.gadam 920 421 270 234 80 31 39
Novietņu skaits, kas rekonstruētas no 2000.gada līdz 2005.gadam 757 320 264 221 66 36 35
Novietņu skaits, kas rekonstruētas no 1990.gada līdz 2000.gadam 1055 560 467 306 141 48 58
Novietņu skaits, kas rekonstruētas no 1980.gada līdz 1990.gadam 469 223 214 112 56 29 30
Novietņu skaits, kas rekonstruētas no 1955.gada līdz 1980.gadam 314 160 124 75 50 24 18
Novietņu skaits, kas rekonstruētas līdz 1955.gadam 53 37 25 8 10 6 3