> Aptauju rezultāti

No 30.06.2019. līdz 31.12.2019. uz anketas jautājumiem atbildējuši 3496 respondenti