> Aptauju rezultāti

LDC klientu apmierinātības aptaujas anketas rezultāti

Pateicamies visiem respondentiem par izteikto viedokli
* Anketēšana veikta LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv laika periodā no 01.10.2023. līdz 31.10.2023.

Anketēšanas rezultāti