> Bioloģiskā lauksaimniecība

Ar Zemkopības Ministrijas sagatavoto statistikas informāciju var iepazīties:

Bioloģiskās lauksaimniecības statistika

Bioloģiskajā lauksaimniecībā iesaistīto uzņēmēju saraksts tiek publicēts saskaņā ar 2007. gada 28. jūnija PADOMES REGULAS (EK) NR. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 28. panta 5. punktu.
 

Bioloģiskās lauksaimniecības statistika

Novads:

Nozare:

Pagasts:

Produkti:

 


(+371) 67 027 240
LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS © 2003–2023
Visas tiesības ir aizsargātas