> Dzīvnieku kaušanas dati (Statistika)

Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2021.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 5076 31646 1606 11 1733
Februāris 4552 34260 1249 25 1664
Marts 5950  38285  1240  13  1818 
Aprīlis 5956  34626  1559  31  1795 
Maijs 5745  34494  1574  41  1748 
Jūnijs 5130  32674  1813  1692 
Jūlijs 6132  35333  2473  94  1724 
Augusts 6002  33643  2982  94  1768 
Septembris 6523  33996  2612  52  1841 
Oktobris          
Novembris          
Decembris          Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2021.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2021.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv
 Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2020.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 6130 36911 2693 33 1797
Februāris 5180 35004 1933 17 1556
Marts 5787 38929 1677 15 1790
Aprīlis 5492 32284 1643 28 1690
Maijs 5501 33617 2357 7 1711
Jūnijs 4559 32629 2944 22 1718
Jūlijs 6420 36166 3890 28 1772
Augusts 5420 32420 3760 54 1698
Septembris 5808 36714 3532 101 1811
Oktobris 6367 35592 3216 139 1769
Novembris 5523 33843 2683 97 1747
DecembrisKautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2020.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2020.gadā (Euro/t)
Avots:www.csb.gov.lv
 

Kauto dzīvnieku skaits kautuvēs pa mēnešiem
2019.gadā.

 
Liellopi Cūkas Aitas Kazas Mājputni (tūkst.)
Janvāris 6308 39526 2974 2 1706
Februāris 5312 35535 1985 0 1652
Marts 5291 40888 1808 1 1683
Aprīlis 5974 42365 1828 24 1805
Maijs 6468 36958 1677 35 1775
Jūnijs 4868 34526 2086 2 1694
Jūlijs 6180 42592 3189 15 1809
Augusts 5998 40245 3837 21 1607
Septembris 5932 38309 3082 50 1740
Oktobris 7125 42262 2658 40 1740
Novembris 5906 38390 2649 90 1689
Decembris 4724 40812 2984 43 1733Kautuvēs nokauto dzīvnieku kautsvars pa mēnešiem
2019.gadā (tonnas)

 


Gaļas vidējā iepirkuma cena 2019.gadā (Euro/t)
Avots: www.csb.gov.lv