> Dzīvnieku reģistrs

Informācijas apskate par individuāli apzīmētiem un reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, zirgiem) un mājas (istabas) dzīvniekiem (suņiem, kaķiem, seskiem).

Informāciju par reģistrētu individuāli apzīmētu lauksaimniecības (liellops, aita, kaza, zirgs) vai mājas (istabas) dzīvnieku (suns, kaķis, sesks) var  apskatīt arī, izmantojot  mobilo aplikāciju  “LDC dati Vairāk par darbu ar lietotni varat uzzināt šeit.

Lauksaimniecības dzīvniekiem ievada individuālo identifikācijas numuru, ekrānā redzamo kodu un nospiež pogu “Meklēt
Piem.,

Mājas (istabas) dzīvniekiem – mikroshēmas (mikročipa) numuru,  ekrānā redzamo kodu un nospiež pogu “Meklēt
Piem.,
Ja mikroshēmas numura formāts uz uzlīmes ir 16 cipari, "0" nevada, bet sāk ar nākamo ciparu.

 


Dzīvnieku reģistrs

Stāvoklis uz(+371) 67 027 240
LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS © 2003–2024
Visas tiesības ir aizsargātas