> Mūsu reģistri skaitļos
  01.05.2022 šodien
Ganāmpulki ar dzīvniekiem 23326 24462
Novietnes 143483 143527