> Mūsu reģistri skaitļos
  01.11.2021 šodien
Ganāmpulki ar dzīvniekiem 24314 25736
Novietnes 143253 143299