> Mūsu reģistri skaitļos
  01.08.2023 30.08.2023
Ganāmpulki ar dzīvniekiem 23889 23869
Novietnes 145113 145197