> Novietne
LDC piedāvā iespēju mājas lapā pārbaudīt novietnes esamību un tās atrašanās vietu.
Novietņu īpašniekiem un reģistrētām personām ir pieejama LDC datu bāze ar detalizētu informāciju.

Stāvoklis uz

Novietne – atsevišķi norobežojama platība lauksaimniecības dzīvnieku un bišu saimju pastāvīgai vai pagaidu turēšanai.

LDC piedāvā iespēju uzzināt informāciju par reģistrētu novietni.

Ievadiet septiņzīmju novietnes numuru un nospiediet pogu „Meklēt”.

Tiek sniegta pamatinformācija par reģistrētu novietni:

Ar sarkanu krāsu norādīti novietnei uzliktie aizliegumi, norādot datumu, kad aizliegums uzlikts:

(+371) 67 027 240
LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS © 2003–2024
Visas tiesības ir aizsargātas