> Veterinārie ierobežojumi

LDC piedāvā iespēju uzzināt informāciju par uzliktajiem veterinārajiem ierobežojumiem novietnei vai produkcijai.

Sadaļā ir informācija par dzīvnieku kustības aizliegumiem. Atlase ir  pēc novada, dzīvnieku sugas, novietnes, aizlieguma veida, aizlieguma sākuma perioda vai dzīvnieka numura.

Sadaļā ir informācija par novietnei piešķirto veselības statusu. Atlase ir  pēc novada, dzīvnieka sugas, novietnes, slimības, slimības statusa vai statusa piešķiršanas perioda.

Sadaļā ir informācija par produkcijas aizliegumiem no novietnes. Atlase ir  pēc novada, novietnes, produkcijas veida vai  aizlieguma sākuma perioda.

Sadaļā ir publicēti saraksti ar zirgu ID numuriem, kuriem ir izdots  “Dublikāts “ vai “Aizstājošais identifikācijas dokuments” un dokumentu izdošanas datums. Attiecīgajiem dzīvniekiem ir produkcijas izmantošanas ierobežojums "nav paredzēts kaušanai pārtikā".Dzīvnieku pārvietošanas aizliegumi

Novads:

Aizlieguma veids:

Suga:

Aizlieguma sākuma periods: -  

Novietne:

Dzīvnieka ID numurs:  

 


Novietnes veselības statuss

Novads:

Slimība:

Suga:

Statuss:

Novietne:

Statusa piešķiršanas periods: -

 


Produkcijas realizācijas aizliegumi

Novads:   

Produkcijas veidi:      

Novietne: 

Aizlieguma sākuma periods:  

   

Dublikāti (atjaunots 17.11.2022.)

Aizstājošie dokumenti (atjaunots 17.11.2022.)


(+371) 67 027 240
LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS © 2003–2023
Visas tiesības ir aizsargātas