> Lauksaimniecības dzīvnieki

Dzīvnieku un novietņu skaita statistikas atlases palīgs

Fiksētie dati par lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, kas sagatavoti katra gada 15.02 un 15.08.

Dzīvnieku un novietņu skaita statistika

Datums

Dzīvnieku suga / grupa

Novads un valstspilsēta

Pagasts un pilsēta