> Questionnaire results

LDC klientu apmierinātības aptaujas anketas rezultāti

Pateicamies visiem respondentiem par izteikto viedokli
* Anketēšana veikta LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv laika periodā no 28.01.2022. līdz 01.04.2022.